Leader

A vidékfejlesztés, a helyi közösségi kezdeményezések, fejlesztések támogatása az Európai Unió egyik kiemelt célkitűzése. A LEADER (Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért) az úgynevezett Strukturális Alapok forrásainak szétosztásához keretet teremtő programként ehhez nyújt segítséget az Európai Unió tagállamai, így Magyarország vidéki térségeinek felvirágoztatásához is. A Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. elnökeként évek óta részese lehetek ennek a folyamatnak, amelynek során közelebbről is megismerkedhettem a számomra legkedvesebb térség helyi adottságaival, szükségleteivel és problémáival. De ami a legfontosabb, mindeközben rengeteget tanultam e problémák hatékony kezeléséről.

A LEADER, a magyar vidék szempontjából felbecsülhetetlen közvetlen haszna mellett azért is fontos számomra, mert szemléletmódja, problémakezelése általában, a közélet egészére is alkalmazható. Mintát nyújt ahhoz, hogy milyen elvek és értékek mentén lehet a leghatékonyabban dolgozni az ország egészének érdekében. A LEADER-modell lényege a közös munka, az átgondolt együttműködés támogatása. Újdonsága két felismerésben rejlik, amelyek nemcsak az uniós vidékfejlesztésben, de Magyarország felvirágoztatásában is iránymutatóul szolgálhatnak.

1. A célok kijelölését és az ezekhez szükséges eszközök megválasztását azokra kell bízni, akik életét ezek közvetlenül érintik. Az emberek, akik ismerik saját problémáikat és ismerik a körülöttük élőket, mindenki másnál jobban tudják, mire van szükségük. Ehhez az Európai Unió vagy éppen a kormányzat részéről csupán segítségre: forrásokra, a tapasztalatok átadására és az egyedi törekvések összehangolására van szükségük. A LEADER-szemlélet a felülről lefelé építkező, centralizált döntéshozatal helyett a hangsúlyt a helyi szereplők: civilek, helyi vállalkozók, önkormányzatok aktív közreműködésére és ennek központi támogatására helyezte át.

2. A helyi problémák megoldása során rendszerszintű szemléletre van szükség: egy-egy adott térség átfogó, közös gondjait és igényeit kell szem előtt tartani. A LEADER nem csupán egymástól elszigetelt, helyi célok megvalósítását segítette és segíti a jelenben is, hanem ösztönzi az egyes helységek, közösségek közötti együttműködés kialakítását és fejlesztését, valamint az egyes ágazatok érdekeinek egyesítését. A versengés helyett a közös munkát, az önzés helyett szolidaritást állítja elénk követendő példaként.

A hatalmi hierarchia helyett a kölcsönösségre alapuló együttműködés és az ország problémáinak rendszerszintű megközelítése olyan szemlélet, amely jelenleg nem része a magyar közéletnek, de nélkülözhetetlen hazánk jobbá tételéhez.